TÜRK NÖROŞİRURJİ DERNEĞİ ve TÜRK NÖROŞİRURJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
1. FOTOĞRAF YARIŞMASI1- Yarışmanın adı: ‘Türk Nöroşirurji Derneği Üyeleri, Nöroşirürji Asistanları ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Üyeler Arası 1. Fotoğraf Yarışması’

2- Yarışmanın organizasyonu: Türk Nöroşirurji Derneği tarafından düzenlenmektedir ve yürütücülüğü yine Türk Nöroşirurji Derneği tarafından yapılacaktır.

3- Yarışmanın Konusu ve Amacı: Bu yarışma, Türk Nöroşirurji Derneği üyelerinin, asistanlarının ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği üyelerinin kendi dünyalarını, gördüklerini, yaşadıklarını, hissettiklerini kısacası herşeyi, sınırlama olmaksızın fotoğraf sanatının etkileyici dilinden faydalanarak anlatmalarını konu edinmektedir. Bu nedenle yarışma konusu “serbest” olarak belirlenmiştir.

4- Kategori ve Bölümler: Yarışma,serbest konulu olarak dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5- Yarışmaya Katılacaklarda Aranacak Şartlar: Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri, Türk Nöroşirurji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve 1. derece yakınları dışında Türk Nöroşirurji Derneği üyesi, Nöroşirürji Asistanı ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği üyesi tüm amatör ve profesyonel fotoğrafçılara açıktır.

6- Genel Katılım Koşulları:

a. Yarışmaya katılım ücretsizdir

b. Yarışmaya her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle katılabilir. Dereceye giren yarışmacıların diğer eserleri, mansiyon, özel ödül ya da sergilemeye değer eserler arasına da seçilebilir

c. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül almış fotoğraflar ile yarışmaya katılım yapılması açısından bir engel yoktur. Fotoğrafın, sergilenmiş ve fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.

d. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

e. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez.

f. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

g. Katılımcı, yarışmaya göndermiş olduğu fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

h. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

i. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında yarışmadan ihraç işlemi uygulanır. Katılımcının ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; ödül yeri boş bırakılır; ödül, unvan ve kazanımları geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

j. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.

Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Türk Nöroşirurji Derneğini yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

k. Tüm fotoğraflar tugcubekir@gmail.com adresine mail yoluyla gönderilecektir.

l. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli, dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğrafların isimlendirmeleri şu şekilde yapılacaktır. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 32 karakter olabilir. İlk olarak eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Bekir Tuğcu isimli katılımcı için tugcu veya tugbe veya bektu gibi). Sonra fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ). Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Tugcu1_ağaçlar” gibi.

m. Fotoğraf dosyaları; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda bulundurulacak ve tek mail ile gönderilecektir. Yükleme ile ilgili bir problem yaşandığında yarışma sekreteryası ile iletişime geçilebilecektir.

n. Yarışma sonuçları, Türk Nöroşirurji Derneği 33. Bilimsel Kongresi sırasında duyurulacak ve ödül töreni gerçekleştirilecektir. Derece alan fotoğraflar ve sergileme alan fotoğraflar kongre süresince basılı olarak sergilenecektir.

7- Telif (Kullanım) Hakları:

a. Dereceye girerek ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Türk Nöroşirurji Derneği arşivlerinde kalacaktır. Yarışmacılar, söz konusu fotoğraflar için bu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme bedeli mukabili bahse konu fotoğraflarından doğan telif haklarını Türk Nöroşirurji Derneği’ne devretmeyi kabul ve taahhüt ederler. Anılan fotoğraflar, yarışma sonuç landığı tarihten itibaren hiçbir yer ve muhteva sınırı olmadan Türk Nöroşirurji Derneği ve Türk Nöroşirürji Hemşireleri Derneği’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismi belirtilmek şartıyla kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak kurumumuz ve sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

b. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

c. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir

d. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
8- Yarışma Takvimi:

Yarışmaya Son Katılım Tarihi : 22/03/2019, saat 23.00 (TSI)

Seçicilerin değerlendirmelerinin sonuçlanması : 03/04/2019

Sonuç Bildirim Tarihi : TND 33. Bilimsel Kongresi

9- Seçici Kurul:

Dr Bekir Tuğcu (Nöroşirurji uzmanı, AFIAP – Fotoğraf sanatçısı)

Dr Ali İhsan Ökten (Nöroşirurji uzmanı, Fotoğraf sanatçısı)

Dr Orhan Yayla ((Nöroşirurji uzmanı, Fotoğraf sanatçısı)

10- Ödüller:

Birincilik Ödülü : TND 34. Ulusal Kongresi (2020) Katılımı
TNHD Ödülü-Canon Digital Fotoğraf Makinesi

İkincilik Ödülü : TND PNG-Pediatrik Nöroşirürji Kursu (8. DÖNEM 1. KURS)

Üçüncülük Ödülü : TND Spinal Cerrahi Sonbahar Sempozyum Katılımı

TND Özel Ödülü : TND NOVA Sempozyum Katılımı

Mansiyon (3 adet)

Sergileme (En fazla 10 adet)

Yarışma Sekretaryası/İletişim:

Dr Bekir TUĞCU

İrtibat : 0 (532) 6451558

E-posta : tugcubekir@gmail.com

;