Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Nöroşirürji Asistanları, Nöroşirürji Hemşireleri, Tıbbi Firma Çalışanları ve Değerli Misafirlerimiz,

Türk Nöroşirürji Derneği 33. Bilimsel Kongresi, 15. Nöroşirürji Hemşireliği Kongresi ile birlikte 11-14 Nisan 2019 tarihleri arasında Rixos Sungate Vega Kongre Merkezi, Beldibi, Antalya’da düzenlenecektir Son yıllarda giderek artan sağlık çalışanlarına şiddete dikkati çekmek ve duyarlılığı arttırmak amacıyla, bu yıl kongre sloganımızı "Sağlıkta Şiddete Son" olarak belirledik. Konu, panel ve konferanslarla kongremiz içerisinde geniş biçimde tartışılacaktır.

Devamı ...